บจ.เอสพีแอนด์เอ็น ที่ปรึกษาและการบัญชี จำกัด

Address:
10/77 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.เอสพีแอนด์เอ็น ที่ปรึกษาและการบัญชี จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558104359.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558104359
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เอสพีแอนด์เอ็น ที่ปรึกษาและการบัญชี จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 26/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี กาารให้คำปรึกษาด้านบัญชี
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
10/77 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
10/77 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เอสพีแอนด์เอ็น ที่ปรึกษาและการบัญชี จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700