บจ.อี.ซี.ที. กรุ๊ป จำกัด

Address:
170 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

บจ.อี.ซี.ที. กรุ๊ป จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558104863.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558104863
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อี.ซี.ที. กรุ๊ป จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 26/6/2558
Capital / เมืองหลวง 10,000,000
Industry / อุตสาหกรรม เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
170 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10600

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
170 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10600

Provide Additional Information

If you wish to provide additional information about , please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700