บจ.อี.ซี.ที. กรุ๊ป จำกัด

Address:
170 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

บจ.อี.ซี.ที. กรุ๊ป จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558104863.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558104863
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อี.ซี.ที. กรุ๊ป จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 26/6/2558
Capital / เมืองหลวง 10,000,000
Industry / อุตสาหกรรม เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
170 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10600

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
170 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10600

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.อี.ซี.ที. กรุ๊ป จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700