บจ.อัคริณโฮเทลกรุ้ป จำกัด

Address:
3 ซอยลาดพร้าว 95 (ปรางทิพย์) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.อัคริณโฮเทลกรุ้ป จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558105011.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558105011
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อัคริณโฮเทลกรุ้ป จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 29/6/2558
Capital / เมืองหลวง 13,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการ รับบริหารจัดการอสังหสริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
3 ซอยลาดพร้าว 95 (ปรางทิพย์) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
3 ซอยลาดพร้าว 95 (ปรางทิพย์) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.อัคริณโฮเทลกรุ้ป จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700