บจ.อัคริณโฮเทลกรุ้ป จำกัด

Address:
3 ซอยลาดพร้าว 95 (ปรางทิพย์) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.อัคริณโฮเทลกรุ้ป จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558105011.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558105011
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อัคริณโฮเทลกรุ้ป จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 29/6/2558
Capital / เมืองหลวง 13,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการ รับบริหารจัดการอสังหสริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
3 ซอยลาดพร้าว 95 (ปรางทิพย์) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
3 ซอยลาดพร้าว 95 (ปรางทิพย์) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.อัคริณโฮเทลกรุ้ป จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches