บจ.อินโนฟินิท จำกัด

Address:
559/55 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.อินโนฟินิท จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558105045.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558105045
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อินโนฟินิท จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 29/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิเตอร์และกิจการที่เกี่ยวข้อง
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
559/55 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
559/55 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.อินโนฟินิท จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700