บจ.วิชาญเอสเตท จำกัด

Address:
1249/194 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บจ.วิชาญเอสเตท จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558105967.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558105967
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.วิชาญเอสเตท จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 30/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ให้เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อเป็นที่พักอาศัย
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1249/194 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10500

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1249/194 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10500

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.วิชาญเอสเตท จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches