บจ.วิชาญเอสเตท จำกัด

Address:
1249/194 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บจ.วิชาญเอสเตท จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558105967.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558105967
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.วิชาญเอสเตท จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 30/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ให้เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อเป็นที่พักอาศัย
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1249/194 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10500

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1249/194 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10500

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.วิชาญเอสเตท จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700