บจ.บีซีดี5 จำกัด

Address:
6 ซอยอรรณพนฤมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บจ.บีซีดี5 จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558106092.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558106092
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.บีซีดี5 จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 30/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม กิจการซื้อขาย นำเข้าส่งออก จัดหา เช่าซื้อ แก้ไข ดัดแปลง ติดตั้งและบำรุงรักษารถยกประเภทต่างๆ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
6 ซอยอรรณพนฤมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10400

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
6 ซอยอรรณพนฤมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10400

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.บีซีดี5 จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700