บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

Address:
388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้นที่ 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 107558000270.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 107558000270
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 5/6/2558
Capital / เมืองหลวง 65,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการเป็นนายหน้าของการประกันวินาศภัย
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้นที่ 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10400

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้นที่ 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10400

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน).

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700