บมจ.เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Address:
121/58 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

บมจ.เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 107558000288.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 107558000288
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บมจ.เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 29/6/2558
Capital / เมืองหลวง 26,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ให้บริการด้านข่าวสาร สาระความรู้ ความบันเทิง และเกมออนไลน์ ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
121/58 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10400

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
121/58 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10400

Provide Additional Information

If you wish to provide additional information about , please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700